Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

nowyrozdzial
7996 856a 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viairmelin irmelin
nowyrozdzial
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viairmelin irmelin
nowyrozdzial
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
nowyrozdzial
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viairmelin irmelin
2163 2881 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
nowyrozdzial

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
nowyrozdzial
2188 5242 390
nowyrozdzial
9574 cdec 390
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viairmelin irmelin
nowyrozdzial
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
nowyrozdzial
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin
nowyrozdzial
8545 15e4 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
nowyrozdzial

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaateme ateme
nowyrozdzial
2908 8791 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamielle mielle
7780 55ce 390
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamielle mielle
nowyrozdzial
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaateme ateme
nowyrozdzial
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaateme ateme

June 16 2017

nowyrozdzial
1498 387d 390

May 19 2017

nowyrozdzial
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viaZakochanabezserca Zakochanabezserca

May 09 2017

nowyrozdzial
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur

April 28 2017

nowyrozdzial
4725 9059 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl