Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

nowyrozdzial
5214 34e6 390
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viairmelin irmelin
nowyrozdzial
2836 17ad 390
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
nowyrozdzial
nowyrozdzial
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viairmelin irmelin
nowyrozdzial
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viairmelin irmelin

April 07 2017

nowyrozdzial
4397 cf4d 390

March 23 2017

nowyrozdzial
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
nowyrozdzial
0003 97af 390
nowyrozdzial
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
nowyrozdzial
Reposted fromatranta atranta viagdziejestola gdziejestola
nowyrozdzial
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viagdziejestola gdziejestola
nowyrozdzial
Uśmiech jest takim uroczym kłamstwem. 
Reposted fromlandofmagic landofmagic viagdziejestola gdziejestola
nowyrozdzial

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

March 16 2017

nowyrozdzial
5809 ef13 390
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaPicki91 Picki91
nowyrozdzial
7580 d96d 390
Reposted fromdailylife dailylife viaPicki91 Picki91
nowyrozdzial
9361 14e1 390
Reposted fromoll oll viamatuss matuss
8806 92d3 390
Reposted fromkefka kefka viamatuss matuss
nowyrozdzial
4185 726e 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamatuss matuss

March 04 2017

nowyrozdzial
6254 3e8e 390
standard
Reposted fromdestienne destienne viafoodforsoul foodforsoul
nowyrozdzial
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl