Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

nowyrozdzial
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
nowyrozdzial

July 29 2017

nowyrozdzial
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viasweetnothingg sweetnothingg

July 18 2017

7008 2c65 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabanitka banitka
nowyrozdzial
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanitka banitka
nowyrozdzial
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viabanitka banitka
nowyrozdzial

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabanitka banitka
nowyrozdzial
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted frominpassing inpassing viabanitka banitka
nowyrozdzial
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
Reposted frommojprywatnyaniol mojprywatnyaniol viabanitka banitka
nowyrozdzial
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakartoNik kartoNik
7304 2557 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

July 07 2017

nowyrozdzial
9687 9dda 390
Reposted fromtfu tfu viacoolstorybro23 coolstorybro23
nowyrozdzial
5879 8610 390
Reposted fromzciach zciach viacoolstorybro23 coolstorybro23
nowyrozdzial
nowyrozdzial

“ to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa. ”

— J. Żulczyk
Reposted frompulli pulli viagdziejestola gdziejestola
nowyrozdzial

July 05 2017

nowyrozdzial
1581 bf48 390
nowyrozdzial
6523 53d5 390
Reposted fromzrazik zrazik vialonelypassenger lonelypassenger
nowyrozdzial

-A ładna ona chociaż ?

-Śliczna

-A dobra w łóżku ?

-Nie wiem ale cudownie wygląda gdy śpi.

— z kumplem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl