Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

nowyrozdzial
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
nowyrozdzial
0003 97af 390
nowyrozdzial
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
nowyrozdzial
Reposted fromatranta atranta viagdziejestola gdziejestola
nowyrozdzial
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viagdziejestola gdziejestola
nowyrozdzial
Uśmiech jest takim uroczym kłamstwem. 
Reposted fromlandofmagic landofmagic viagdziejestola gdziejestola
nowyrozdzial

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

March 16 2017

nowyrozdzial
5809 ef13 390
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaPicki91 Picki91
nowyrozdzial
7580 d96d 390
Reposted fromdailylife dailylife viaPicki91 Picki91
nowyrozdzial
9361 14e1 390
Reposted fromoll oll viamatuss matuss
8806 92d3 390
Reposted fromkefka kefka viamatuss matuss
nowyrozdzial
4185 726e 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamatuss matuss

March 04 2017

nowyrozdzial
6254 3e8e 390
standard
Reposted fromdestienne destienne viafoodforsoul foodforsoul
nowyrozdzial
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viafoodforsoul foodforsoul
nowyrozdzial
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viafoodforsoul foodforsoul
nowyrozdzial
6619 95fe 390
26.
nowyrozdzial
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaankaottak94 ankaottak94

February 25 2017

nowyrozdzial
6668 eea0 390
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viasoadysta soadysta

February 20 2017

nowyrozdzial
5932 7f32 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viapodkrawatem podkrawatem
nowyrozdzial
5272 3324 390
Reposted fromvanite vanite viapodkrawatem podkrawatem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl